Nederlandse Gebarentaal is geen hulpmiddel

Voor de dovengemeenschap is dinsdag een spannende dag. De Tweede Kamer bespreekt het wetsvoorstel dat de Nederlandse Gebarentaal (NGT) officieel in Nederland als taal erkent. Hier hebben doven heel lang voor gevochten. Met het erkennen van die taal wordt het recht van gebarentalige mensen om hun eigen taal te mogen inzetten en gebruiken, in de […]