Downloads & publicaties

Op deze pagina zijn onderzoeken, artikelen en papers te vinden waar ik aan heb (mee)gewerkt. Onderaan de pagina vind je mijn eerste onderzoek en bovenaan mijn meest recente werk.

Subjectiviteitsvorming en beleving van dove en slechthorende jongeren in Nederland. MA thesis, 2019, Medical Anthropology and Sociology: Universiteit van Amsterdam.

Over relaties en wederzijdse attituden van doven en slechthorenden. BA-thesis, 2017, Algemene Sociale Wetenschappen: Universiteit Utrecht

Theme: Overlay by Kaira
Extra Text